Marcela Veličová

Marcela Veličová
Motto: Lyžovala som, lyžujem a budem lyžovať s chuťou.

Additional Info

  • Prezývka: Macka
  • Titul inštrukt.: Učiteľ zjazdového lyžovania 2. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: profesionálny inštruktor lyžovania
  • Hovorí plynule jazykmi: slovensky, anglicky, rusky
  • Stredisko: Tatranská Lomnica
  • Od kedy do kedy robí: celú sezónu
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Iné: SkiMasters Slovakia C 2011/2012 - 3. miesto v celkovom hodnotení ;)
Rate this item
1 2 3 4 5
(9 votes)