Richard Králik

Richard Králik

Additional Info

  • Prezývka: Rišo
  • Titul inštrukt.: Učiteľ zjazdového lyžovania 3. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: profesionálny inštruktor lyžovania a učiteľ snoubordingu
  • Národnosť: slovenská
  • Hovorí plynule jazykmi: slovensky, anglicky, nemecky, rusky
  • Stredisko: Bachledova dolina
  • Od kedy do kedy robí: celú sezónu
Rate this item
1 2 3 4 5
(11 votes)