Martin Rigelský

Martin Rigelský

Additional Info

  • Prezývka: Maťo
  • Titul inštrukt.: Učiteľ zjazdového lyžovania 1. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: Profesionálny inštruktor lyžovania a učiteľ snoubordingu
  • Hovorí plynule jazykmi: slovensky, anglicky
  • Od kedy do kedy robí: celú sezónu
Rate this item
1 2 3 4 5
(12 votes)