Matej Kováč

Matej Kováč

Additional Info

  • Titul inštrukt.: Tréner zjazdového lyžovania 1. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: profesionálny inštruktor
  • Hovorí plynule jazykmi: maďarsky, rusky
  • Stredisko: Tatranská Lomnica
  • Od kedy do kedy robí: celú sezónu
Rate this item
1 2 3 4 5
(14 votes)