Róbert "Robo" Králik

Róbert "Robo" Králik
Motto: Pripraviť sa, nezabiť sa ... a užiť si to.

Additional Info

  • Prezývka: Robo
  • Titul inštrukt.: Učiteľ zjazdového lyžovania II. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: Inštruktor
  • Vek: 19
  • Hovorí plynule jazykmi: slovensky, česky, anglicky
  • Hovorí pasívne aj: Poľsky, Francúzsky
  • Stredisko: SKI Bachledova
  • Od kedy do kedy robí: Vianoce-Silvester + Február
  • Šport / Záľuby: lyže, tenis, plávania, beh, divadlo a prírodné vedy
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rate this item
1 2 3 4 5
(1 Vote)