Peter "Piotr" Knižka

Peter "Piotr" Knižka

Additional Info

  • Prezývka: Piotr, Peťo
  • Titul inštrukt.: Inštruktork lyžovania III. stupňa
  • Hovorí plynule jazykmi: anglicky, nemecky, rusky
  • Stredisko: Tatranská Lomncia
  • Od kedy do kedy robí: Celú sezónu
Rate this item
1 2 3 4 5
(6 votes)