Tomáš Globinovský

Tomáš Globinovský

Additional Info

  • Titul inštrukt.: Inštruktork lyžovania & snowboardingu I. stupňa
  • Hovorí plynule jazykmi: Anglicky
  • Hovorí pasívne aj: Poľsky, Rusky
  • Stredisko: Tatranská Lomncia
  • Od kedy do kedy robí: Celú sezónu
Rate this item
1 2 3 4 5
(11 votes)