Eva Reháková

Eva Reháková

Additional Info

  • Prezývka: Evička
  • Titul inštrukt.: Tréner zjazdového lyžovania 2. stupňa
  • Funkcia v Ternavski: profesinonálny inštruktor lyžovania
  • Národnosť: slovenská
  • Hovorí plynule jazykmi: slovensky, nemecky, rusky
  • Stredisko: Tatranská Lomnica
  • Od kedy do kedy robí: cez sviatky a voľné dni počas celej sezóny
Rate this item
1 2 3 4 5
(4 votes)