+421 905 903 058

Tradycyjne kursy
narciarskie
dla szkół dla wycieczek

Kursy narciarskie

Tradycyjne kursy narciarskie DLA SZKÓŁ. Doskonała atmosfera i niezapomniane doświadczenia.
Dla szkół

Kursy grupowe

Na wakacyjne wycieczki. Maksymalnie 14 osób w grupie.
Wspaniałarozrywka
i najlepszeceny.
Dla wszystkich